ميزان طبلية 5 طن
ج.م 19,250 ج.م 16,362.5 16362.5 EGP
خصم
ميزان طبلية 600 كيلو
ج.م 1,805 ج.م 1,534.25 1534.25 EGP
خصم
ميزان ذهب رقمي حساس
ج.م 1,145 ج.م 973.25 973.25 EGP
خصم
ميزان رقمي كليوات
ج.م 1,050 ج.م 892.5 892.5 EGP
خصم
ميزان طبلية 400 كيلو
ج.م 950 ج.م 807.5 807.5 EGP
خصم
ميزان طبلية ديجيتال 300 كيلو
ج.م 850 ج.م 722.5 722.5 EGP
خصم
ميزان طبلية 60 كيلو
ج.م 820.84 ج.م 697.71 697.71 EGP
خصم
ميزان طبلية ديجيتال 150 كيلو
ج.م 699 ج.م 594.15 594.15 EGP
خصم
خصم